سال ۲۰۱۸ شروع شد

• • 20 کلمه

امروز هیچ فرقی با بقیه روزها نداره، اما شاید فرصت خوبی باشه برای اینکه بعضی چیزها رو از اول بشمریم.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.