تغییر و انواع واکنش ها

• • 73 کلمه

در مواجهه با تغییر دو نوع واکنش وجود داره و هر دوش هم مشکل به حساب میاد.

افرادی که تغییر رو آسیب میدونن و ازش میترسن، بدون توجه به واقعیت یا حتی شانس سریع و با صدای بلند شروع به حرف زدن میکنن.

افرادی که از تغییر نفع میبرن، باورش نمیکنن (تا وقتی که اتفاق بیفته)، بنابر این ساکت میشینن و فقط گوش میدن.

به همین دلیله که تغییر دادن سازمان‌ها کار سختیه.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.