تاریخ همیشه تکرار نمی‌شه

• • 70 کلمه

… اما معمولا قافیه‌دار و منظمه.

کمونیسم، پوپولیسم، مک‌کارتیسم، پراگرسیویسم، لیبرالیسم …

ایمپرسیونیسم، کوبیسم، مدرنیسم، پاپ، هایپررئالیسم …

خدایان نورس، بودیسم، زرتشت، مسیحیت، اسلام …

نامه، پیامک، ایمیل، واتساپ …

نیوتن، انشتین، نظریه رشته …

روزنامه، رادیو، تلویزیون،‌ اینترنت …

بیشتر مواقع ما داریم در لحظه زندگی می‌کنیم، توی همین قدم از روند. مشکلات از وقتی شروع می‌شن که عاشق این لحظه می‌شیم و فکر می‌کنیم قدم بعدی وجود نداره.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.