سندروم اینهمانی

• • 73 کلمه

این نامیه که من برای «واکنش سطحی ما در برابر تفاوت‌ها» برگزیدم. وقتی می‌گیم «این همان است» و تفاوت‌ها رو نادیده می‌گیریم.

اعتماد همان اطمینان است.
غرور همان تکبر است.
خیال همان فرضیه است.
رشد همان توسعه است.
نظم همان شفافیت است.
ساده همان آسان است.
نبوغ همان خلاقیت است.

اینها همه نمونه‌هایی از اینهمانی هستند. احتمالا شما هم می‌تونید نمونه‌های بیشتری به این لیست اضافه کنید.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.