سندروم اینهمانی

اگه ۲ مساوی ۴ باشه، پس نتیجه ۲×۴ می‌تونه ۴، ۸ یا ۱۶ باشه. وقتی x رو با y مساوی فرض کنیم مسایل پیچیده می‌شن.

«سندروم اینهمانی» اسمیه که من برای «عدم تمایل ما به عمیق شدن در تفاوت‌ها» انتخاب کردم. این عارضه باعث می‌شه تفاوت‌ها رو نادیده بگیریم و بگیم «این همان است».

اینهمانی با افزایش تعداد پاسخ‌های احتمالی، مسایل رو پیچیده می‌کنه و هزینه راه‌حل‌ها رو بالا می‌بره.

اعتماد همون اطمینانه.
غرور همون تکبره.
خیال همون فرضیه است.
رشد همون توسعه است.
نظم همون شفافیته.
ساده همون آسونه.

اینها همه نمونه‌هایی از اینهمانی هستن. احتمالا شما هم می‌تونید نمونه‌های بیشتری به این لیست اضافه کنید.