بیشتر، بیشتر، بیشتر

• • 123 کلمه

بعضی مصرف‌کننده‌ها به شدت کوته‌بین، حریص و خودخواه هستن.

امشب توی رستوران یه نوشیدنی مجانی بدید، فردا شب عصبانی هستن که چرا دیگه نیست.

یک هفته ۲۴ ساعته پشتیبانی کنید، این انتظار شکل میگیره که همه سال اینطوری باشید.

وقتی استراتژی سازمان‌ها بجای گرفتن سهم منصفانه از بازار فقط سهم بیشتر و بیشتره، چیز عجیبی نیست که مصرف‌کننده هم فقط بیشتر بخواد.

من فکر میکنم ما سه تا انتخاب داریم: با نق زدن‌ها مدارا کنیم،‌ برای جلوگیری از هر نوع نارضایتی نامعقول هزینه کنیم، یا اینکه مشتری‌های ناسپاس رو از بازار هدفمون حذف کنیم.

حذف مشتری‌هایی که نمیتونید راضی نگهشون دارید، به شما منابع و زمان میده تا توجهتون رو به سمت اونهایی بیشتر کنید که صادقانه تحسین‌تون می‌کنن و بهتون وفادار هستن.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.