پرسش یا پاسخ

• • 37 کلمه

به دو روش میشه مفید بود:

  • به سوال‌ها پاسخ بدید
  • سوال بپرسید

بی وقفه سوال بجا و درست پرسیدن خودش یه حرفه بلند مدته،‌ چون اغلب هیچ‌کس جواب درست و دقیقی برای همه چیز نداره.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.