دلایل کار کردن

  1. برای پول
  2. برای به چالش کشیده شدن
  3. برای پیدا کردن احساس رضایت
  4. برای تاثیری که در زندگی ما داره
  5. برای مشهور شدن و ایجاد شبکه ارتباطی بهتر
  6. برای جذابیت حل کردن یه مشکل
  7. برای بودن در جمع دیگران و کسب تجربه
  8. برای تحسین شدن

چرا ما همیشه تمرکزمون روی گزینه اوله؟ چرا ما همیشه در تبلیغ کردن تفاوت رو با گزینه اول نشون میدیم؟

در واقع من فکر میکنم شما هر وقت که به کارتون فکر میکنید باید پای بقیه گزینه‌ها رو هم وسط بکشید،‌ مگر اینکه قاچاقچی مواد مخدر یا دلال بورس باشید.