پیشروی یا عقب نشینی

• • 51 کلمه

هر برند، هر سازمان و یا هر فردی داره از یه چیزی عقب‌نشینی یا به سمتش پیشروی می‌کنه (یا سخت تلاش می‌کنه همین‌جایی که هست بمونه).

آیا شما دارید تعقیب می‌کنید یا تعقیب می‌شید؟ رهبری می‌کنید یا پیروی؟ سقوط می‌کنید یا صعود؟

این سوال رو باید روزی یکبار از خودمون بپرسیم.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.