آب بندی

اینکاریه که باید برای تثبیت عملکرد درست وسایل انجام بدیم. بر اساس توزیع وایبول هرچه یه سیستم (مثل دستگاه مکانیکی) بتونه بیشتر کار کنه احتمال از کار افتادنش کمتر میشه.

در مورد یه خودرو ۱ ساعت کافیه، اما در مورد کسب و کار زمان بیشتری نیاز داریم. یه حرفه‌ایی می‌دونه گاهی به یک سال زمان نیازه.

متاسفانه خیلی از ما زمان کافی برای تثبیت شدن اختصاص نمی‌دیدم و در جستجوی بی پایان برای ماجراجویی اغلب درست وقتی در حال تثبیت شدنیم هوس تغییر میکنیم.

این موضوعیه که باعث شده بسختی بتونیم توی رزومه متخصصین سوابق کاری بیش از یک سال پیدا کنیم.