اون بیرون بعضی‌ها متفاوت فکر میکنن

• • 116 کلمه

«هیچ کس این غذا رو دوست نداره. هیچ کس این رفتار رو نمی‌پسنده. هیچ کس اینکارو اینطوری انجام نمیده. هیچ کس بابت این پولی نمیده.»

و جملاتی شبیه به این که ما میگیم چون خودمون همینطوری هستیم.

مدیر یکی از کارخانجات تولید مواد غذایی کشور که موفق هم هستن میگه ما سالانه بیشتر از هر چیزی زیتون پرورده می‌فروشیم. خودش هم بشدت از زیتون متنفره.

آدمها در شرایط متفاوت، مهارت‌های متفاوتی یاد میگیرن. اهداف متفاوتی دارن و متفاوت فکر و رفتار میکنن. اگه ایده‌ایی برای کار کردن ندارید، انجام دادن کارهایی که به نظر بیهوده میان هم خیلی کار بدی نیست. اون بیرون آدم‌هایی هستن که متفاوت فکر میکنن و ممکنه عاشق چیزی باشن که می‌سازید.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.