دو اشکال نق زدن

• • 88 کلمه

اولیش اینه که هیچ کاری ازش بر نمیاد. شما میتونید در مورد دولت، دوستان، خانواده یا شغل‌تون نق بزنید و ناله کنید، اما هیچ اتفاقی نمیفته جز هدر دادن وقت.

بدتر .. خیلی بدتر … اینکه نق زدن مثل دارونما معکوس عمل میکنه. وقتی توی نق زدن خیلی حرفه‌ایی میشید، یواش یواش شواهد و مدارکی رو هم کشف میکنید که باعث میشن نق زدن‌تون درست به نظر برسن. بنابراین موضوع تشدید میشه، هر روز شواهد بیشتری پیدا می‌کنید و چیزهای بیشتری که ارزش داره در موردشون نق بزنید.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.