بدترین نوع تلاش

• • 130 کلمه

چهار مدل تلاش داریم:

بدون تلاش: وقتی فقط منتظر اتفاقات خوبیم.

تلاش بجا: وقتی در مسیر درست برای یک هدف درست تلاش می‌کنیم.

تلاش زیادی: وقتی بیش از چیزی که واقعا لازمه وقت و انرژی صرف می‌کنیم.

تلاش نامشهود: وقتی تلاش شما به چشم نمیاد و این بد‌ترین نوع تلاشه. هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی و طراحی کردید و حتی اهداف هم محقق شدن، اما اصلا معلوم نیست که همه این‌کارها رو انجام دادید.

پمپ‌بنزین‌ها هیچ تبلیغاتی‌ ندارن، اما هرکسی که ماشین داره ازشون خرید می‌کنه چون در زمان درست در جای درست قرار گرفتن. بااین‌حال بااینکه پول زیادی بدست میارن، ولی من تضمین می‌کنم شما تا بحال به سخنرانی مالک هیچ‌ پمپ‌بنزینی گوش ندادید،‌ چون به نظر نمی‌رسه با تلاش موفق شده باشن.

بازاریابی کردن خود موفقیت‌ها هم یه چالش دیگه است.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.