پررنگ ترین ترس های شما ...

• • 40 کلمه

تقریبا مطمئنم که مهمترین اونها نیستن.

ما بیشتر به سر و صدا و فوریت‌ها توجه میکنیم. این باعث میشه اهمیت‌ها رو نادیده بگیریم چون سخت مشغول دفاع کردن از خودمون در مقابل نتایج بشدت خطرناک (اما بعید و غیرمحتمل) هستیم.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.