جنون سرعت

• • 110 کلمه

فقط بوگاتی نیست که به سرعت جنون‌آور ۴۳۰ کیلومتر در ساعت رسیده. سرعت زندگی در همه ابعاد در حال افزایشه. مطالعات نشون میده کیهان هم هر روز داره با سرعت بیشتری گسترش پیدا می‌کنه.

ما داریم بسیار سریعتر از چیزی که انتظارش رو داشتیم به سمت آینده می‌ریم. همه تاریخ مدون ۱۰ هزار سال گذشته یک طرف،‌ این صد سال اخیر هم یک طرف.

وقتی با سریع‌ترین سرعت ممکن در جاده رانندگی می‌کنید، احتمالا شما اولین نفری هستید که به خط پایان می‌رسید، اما قطعا فرصت‌های بسیاری از کنارتون رد میشن که به خاطر سرعت بالا حتی متوجه وجودشون نمی‌شید.

عصر ما عصر جنون سرعته، اما همیشه سریع‌ترین‌ها برنده نیستن.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.