بدون بوکمارک‌ ها

• • 134 کلمه

فقط شما نیستید که لیست بوکمارک‌هاتون خیلی زیاد شده. این بیماری عصر ماست و همه کم و بیش بهش گرفتاریم.

عطش ما برای دانستن هر روز داره بیشتر میشه اما شبانه‌روزمون ۲۴ ساعت مونده و بیشتر نمیشه. با این سرعتی که فناوری داره، هر روز حجم بسیار بالایی اطلاعات توزیع میشه که ما فرصت نمی‌کنیم همین امروز اونها رو بدست بیاریم.

پس یاد گرفتیم بوکمارک کنیم و این رفتار در همه ابعاد زندگی ما نمود پیدا کرد.

حالا غیر از لینک مطالب، دیگه اغلب روابط،‌ تعاملات، دوستی، فرصت‌ها و اقداماتی که باید همین امروز یه فکری به حالشون بکنیم رو بوکمارک میکنیم تا بعد که یه روز بهشون رسیدگی کنیم. در اکثر موارد هم اون روز هیچ وقت نمی‌رسه.

ما مدام این اشتباه رو تکرار میکنیم و حجم بوکمارکها هر روز داره بیشتر میشه.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.