آمادگی

• • 13 کلمه

یه ضرب المثل سوئدی می‌گه:

آب هوای بد نداریم، فقط پوشش بد داریم.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.