سایه هیولا

اصلا، همین سایه به هیولا تبدیلش می‌کنه.

در واقع قبل از اینکه هیولا رو ببینیم سایه‌اش بیشتر برای ما ترس و وحشت ایجاد می‌کنه. اما اگه آرامشمون رو حفظ کنیم متوجه میشیم اونقدر‌ها هم چیز بدی پشتش نیست.

بهتره تا وقتی مطمئن نشدیم، سایه‌ها رو نادیده بگیریم.