به من بگو چکار کنم

• • 74 کلمه

اگه تا بحال کسی رو استخدام، مدیریت کرده یا آموزش داده باشید میتونید حرفم رو درک کنید.

آدما به شکل عجیبی التماس می‌کنن تا بهشون بگید چکار کنن. دلایلی زیادی پشت این مسئله هست اما من فکر میکنم بزرگترینش اینه که: «اگه دیگران به من بگن چیکار کنم مسئولیت نتیجه‌اش هم با خودشونه نه من. اینطوری امنیت بیشتری دارم».

وقتی ازتون سوال میشه «چی‌کار کنم؟»، مقاومت کنید و جواب ندید. اینطوری بیشتر کمک میکنید.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.