کمترین کاری که میتونم انجام بدم

یه راه ساده برای راه اندازی یه کار موفق اینه که کشف کنید کمترین کاری که میتونید انجام بدید چیه و انجامش بدید.

معنی کمترین کار هم خودش هر روز ارتقا پیدا میکنه.