دو دلیل برای اینکه ایده شما پذیرفته نشه

• • 28 کلمه

قبلا یکی انجامش داده
قبلا هیچ کس انجامش نداده

گذشته از اینکه کدوم یک از اینها درست، مفید و حقیقته، شما باید برای هر دوتاش آماده باشید.

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.