تلاش برای جلب رضایت

• • 114 کلمه

طرح، محصول، برنامه یا کلا تلاش شما قراره رضایت چه کسی رو جلب کنه؟

هر تلاش شکست خورده‌ایی رو که تا به امروز دیدم دقیقا به یه دلیل مشترک شکست خورده: در مسیر جلب رضایت فرد درست نبوده. یک لحظه بهش فکر کنید … تلاش برای جلب رضایت فرد نادرست یعنی شکست.

همین موضوع در ارتباط با شغلی که باید انتخاب کنیم، یا حرفی که باید بزنیم،‌ یا چیزی که باید بنویسیم، یا محصولی که باید بفروشیم و … به شکل عمیق‌تری درسته. اگه سخت در تلاشید که آدم اشتباهی رو راضی نگه دارید، شکست میخورید.

آیا واقعا فلان منتقد، خریدار، دوست، همکار، سرمایه‌گذار به همون اندازه‌ایی که شما بهشون اهمیت میدید اهمیت دارن؟

در این مورد نظری دارید؟
شبکه‌های اجتماعی جای بهتری هستن.