آیا ارزشش رو داره؟

سوالی که خیلی می‌شنویم. «آیا واقعا ارزشش رو داشت؟»

گذشته از اینکه این سوال به خیلی چیزها می‌تونه اشاره داشته باشه، اما ما عمدتا می‌پرسیم: «آیا کارهایی که کردیم ارزش هدفی که داریم رو داشت؟ آیا نتیجه‌ای که گرفتیم ارزش تلاشی که کردیم رو داشت؟»

نکته‌ای که در مورد تلاش وجود داره اینه که خودش یه جور نتیجه و جایزه است، اگه بهش اجازه بدیم باشه. همه امکان این رو ندارن که حتی تلاش کنن.

بنابر این جواب همیشه اینه که «بله»، ‌اگه بهش مهلت بدید.